آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد؛ در دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش میبد با پیشکسوتان فرهنگی، از زحمات جناب آقای "سید محمد طبائی" تقدیر به عمل آمد.

جناب آقای سید محمد طبائی در سال ۱۳۵۸به استخدام آموزش و پرورش درآمده و در سال ۱۳۸۷ بازنشست شد.

آدرس کوتاه :