آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد؛ در دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش میبد با پیشکسوتان فرهنگی، از زحمات جناب آقای "سید ماشاء ا... موسوی بفروئی" تقدیر به عمل آمد.
جناب آقای سید ماشاء ا.... موسوی بفروئی درسال ۱۳۳۸ به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در سال ۱۳۷۳ بازنشست گردید. ایشان دبیر ابتدایی و یکی از معلمان پر تلاشی بود که در ذهن دانش آموزانش، ماندگار گردید.

آدرس کوتاه :