نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی آتشی

راهنمایی آتشی


راهنمایی آتشی
استقبال دانش آموزان  از کلاس رباتیک این آموزشگاه ( طرح اوقات فراغت ) چشم گیر بوده است،
به طوری که اساتید درنظر دارند این کلاس ها را در طول سال تحصیلی نیز ادامه دهند.