نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی شهید بهشتی

راهنمایی شهید بهشتی


راهنمایی شهید بهشتی
با توجه به آغاز محرم ولزوم آشنایی خانواده ها برای برنامه ریزی دراین ایّام ،جلسه آموزش خانواده آموزشگاه های شهید بهشتی وشیخ محمد صالحی با حضور گرم اولیا و سخنرانی اسعدی مدیر محترم آموزش وپرورش درساعت 10صبح پنج شنبه 25/8/91 درنمازخانه مدرسه راهنمایی شهید بهشتی برگزارشد.دراین جلسه که با تلاوت قران ومرثیه خوانی شروع شد آقای اسعدی استفاده ازفرصت محرم و عزاداری ها ،درایجاد باورهای صحیح اعتقادی واخلاقی مورد تاکیدقرار دادند و درمورد لزوم کنترل دانش آموزان در رفت وآمدها و همراهی اولیا وهمچنین آسیبها و چالشهای احتمالی به شرح موضوع پرداختند.