نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی شهید بهشتی - برگزاری جشن عیدغدیر

راهنمایی شهید بهشتی - برگزاری جشن عیدغدیر


راهنمایی شهید بهشتی - برگزاری جشن عیدغدیر
مراسم با تلاوت قران و نواختن سرود ملی آغاز و با سخنرانی آقای مفیدیان پیرامون واقعه غدیرتاوقت اذان ادامه یافت سپس نماز جماعت برگزار شد وبعد ازنماز ازسادات دانش آموز و معلم با بیان عظمت وعزت سادات هدیه ای اهداء شد و مقاله ای زیبا با نگارش دانش آموزی و پخش نماهنگ از دیتا در وصف غدیر و علی (ع) به اجرا درآمد درادامه نوای شادی غدیرو ورزش باستانی با اجرای دانش آموزی مجلس را زیباتر وجذاب نمود . در ادامه از دانش آموزان برتر سال تحصیلی91-90با اهداء جوائز قدر دانی شد درانتهاء سفره ای به همت یکی از سادات خیرگسترده و از حضار و میهمانان پذیرایی بعمل آمد.