نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی گلشن - برگزاری نشست عمومی اولیاء ویژه (مادران)

راهنمایی گلشن - برگزاری نشست عمومی اولیاء ویژه (مادران)


راهنمایی گلشن - برگزاری نشست عمومی اولیاء ویژه (مادران)
ابتدا مدیر آموزشگاه ضمن تبریک روز خانواده برتاثیر گذاری خانواده در آینده جامعه تاکید و بیان نمود هر کجا فرزندی از جامعه به درجه عالی دست یافته قطعا نقش ارزنده خانواده بویژه مادران درآن نمایانگر بوده است . سپس خانم ادهمی پیرامون نقش خانواده واهمیت آن ومسائل مختلف دانش آموزی سخنرانی  وتذکرات لازم  بیان نمودند.