نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی گلشن مهرجرد

راهنمایی گلشن مهرجرد


راهنمایی گلشن مهرجرد
اولین مرحله سنجش علمی شهرستان در تاریخ 20/9/91طبق برنامه اجرا ودر ابتدا معاون آموزشی آقای محسن موحدی و آقای جعفر شفاعی کارشناس آموزش راهنمایی از جلسه امتحان بازدید و سپس مدیریت محترم آموزش وپرورش آقای سید حسین اسعدی و آقای میرفلاح مسئول حراست از حوزه امتحان ونیز ازسالن نمازخانه در حال اتمام آموزشگاه بازدید وپیرامون چگونگی افتتاح آن صحبت شد.