نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی گلشن مهرجرد

راهنمایی گلشن مهرجرد


راهنمایی گلشن مهرجرد
مربیان تربیتی مدارس راهنمایی در صبحگاه آموزشگاه مورخ 91/11/29راس ساعت 7/45 شرکت ودراین صبحگاه باقرائت قرآن وسخنرانی روحانی قربانی ونیز اجرای اشعاری پیرامون امام زمان (عج)برگزار وسپس مربیان در جلسه گروه همیارشرکت و معاونت پرورشی آقای فلاح ونیز آقای فاضلی مسئول اقامه نماز مدارس در جلسه حضور یافتند ومعاونت پرورشی به ایفای نقش مربیان در برنامه ها ومشاوره دادن ورفع مشکلات وارتباط بیشتربا اولیا تاکید ومربیان پیرامون مسائل تربیتی وآموزشی ومسابقات بحث وگفتگو نمودند.