نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهننمایی شهید سیداحمد آتشی

راهننمایی شهید سیداحمد آتشی


راهننمایی شهید سیداحمد آتشی
جلسه ي مديران مدارس راهنمايي با حضور آقای موحدی فرد معاون محترم آموزشی ، آقای شفاعی کارشناس محترم آموزش راهنمایی در آموزشگاه راهنمایی شهید سيد احمد آتشي برگزار شد . در ابتدا آقاي شفاعي پيرامون شروع سال تحصيلي وآزمون هاي آغازين وسنجش علمي و... مطالبی را به سمع و نظر مدیران رساندند .

سپس آقاي موحدي فرد ضمن تاكيد بر آموزش ، اهميت مسائل تربيتي دانش آموزان را  نیز گوشزد نمودند .