آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

راهیابی دانش آموزان میبدی به مرحله کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی

راهیابی دانش آموزان میبدی به مرحله کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی


دانش آموزان دبیرستان شهید باهنر شهرستان میبد در رشته دست سازه جشنواره نوجوان خوارزمی با کسب رتبه اول استان به مرحله کشوری این رقابت ها راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، در مرحله استانی پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی ، مجتبی نبی پور و محمد مهدی دهقانی دانش آموزان دبیرستان شاهد باهنر با طراحی و ساخت پنجه زن هوشمند دستگاه زیلو، ضمن کسب رتبه اول استان در رشته دست سازه ها ، به مرحله کشوری جشنواره راه یافتند.

محمد مهدی دهقانی

مجتبی نبی پور

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :