راهیابی هنرجویان رشته سرامیک شهرستان میبد به جشنواره هنرهای تجسمی کشور


هنرجویان رشته سرامیک هنرستان شهید چمران شهرستان میبد در جشنواره هنرهای تجسمی حایز رتبه های برتر شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.
هنرجویان رشته سرامیک هنرستان شهید چمران شهرستان میبد در جشنواره هنرهای تجسمی حایز رتبه های برتر شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.

 

اسامی هنرجویان به شرح ذیل می باشد :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

1

ابوالفضل ناتوان

مدل و قالب سازی

اول استان

2

علی اقبال یخدانی

تزئین شیشه

دوم استان

3

محمد مهدی حسن پور رکن آبادی

شکل دهی سرامیک

دوم استان

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد این موفقیت را به هنرجویان ، هنرآموزان و اولیای آنان تبریک و تحنیت می گوید.

آدرس کوتاه :