نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی اتاق فکر

راه اندازی اتاق فکر


راه اندازی اتاق فکر

در این جلسه آقای اسعدی مدیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت ماه ضیافت الهی، تشکیل این کارگروه که به صورت شورایی از مبلغین ومربیان تربیتی می باشد  را جزء ضروریات تربیتی دانست و بیان کرد : ما در این جلسات باید نقاط ضعف و قوت را بررسی کنیم.

در ادامه فلاح معاون پرورشی و تربیتی ، ضمن تشکر از گروه ها ، راهکارهای مثبت آسیب شناسی را از اهم تصمیمات شورا برشمرد و صدرنشینی این امر  در تمام موارد تربیتی را مورد بررسی قرار داد.