راه اندازی بازارچه های کسب و کار دانش آموزی مدارس متوسطه اول در شهرستان میبد


بازارچه کارآفرینی جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان دبیرستان شاهد باهنر راه اندازی گردید.
بازارچه کارآفرینی جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان دبیرستان شاهد باهنر راه اندازی گردید.

برای دومین سال متوالی و در راستای پنجمین دوره جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی ، بازارچه های کسب و کار دانش آموزی در مدارس متوسطه اول شهرستان میبد در حال راه اندازی می باشد و در سال جاری تا کنون در مدارس شهید ذوالفقاری ، امام حسین (ع)، فاطمیه مهرجرد ، ام البنین ، تزکیه ، مصطفوی ، مجاهد دهقانی ، فاطمه الزهرا، شهید مدرس ندوشن و رشیدالدین برگزار گردیده است.

طرح بازارچه های کارآفرینی  با هدف ارزش آفرینی در فضای کسب و کار توام با نوآوری و ریسک پذیری برنامه ریزی گردیده است.

طراحی و تولید محصول و عرضه خدمات با توجه به توانائی و علایق دانش آموزان و ویژگی های محلی و بومی شهرستان در راستای عملی کردن اهداف دروس نظری ، ایجاد تنوع و تعمیق در یادگیری از دیگر اهداف بازارچه های کسب و کار دانش آموزی می باشد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :