راه یابی دانش آموز میبدی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی


دانش آموز میبدی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته ادبیات راه یافت .
دانش آموز میبدی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته ادبیات راه یافت .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد ، امیرمحمد محمودیان ، دانش آموز پایه نهم دبیرستان شاهد باهنر در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی موفق به کسب رتبه اول گردیده و به مرحله کشوری راه یافت.

لازم به ذکر است در بخش های پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی ، دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری موفق به کسب رتبه سوم استان شدند.

امیرمحمد محمودیان

آدرس کوتاه :