Skip to Content

راه یابی دانش آموز میبدی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی

راه یابی دانش آموز میبدی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی


دانش آموز میبدی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته ادبیات راه یافت .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد ، امیرمحمد محمودیان ، دانش آموز پایه نهم دبیرستان شاهد باهنر در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی موفق به کسب رتبه اول گردیده و به مرحله کشوری راه یافت.

لازم به ذکر است در بخش های پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی ، دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری موفق به کسب رتبه سوم استان شدند.

امیرمحمد محمودیان

آدرس کوتاه :

خدمات الکترونیک