نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزهای پایانی طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان در میبد

روزهای پایانی طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان در میبد


روزهای پایانی طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان در میبد
پیشرفت این طرح تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱  از مجموع ۱۵۰۰ دانش آموز ثبت نام شده بیش از ۱۳۳۰ نفر شناسنامه سلامت دریافت و جهت معاینات لازم به مراکز بهداشتی و درمانی راهنمایی شده اند(۸۸/۶%از این تعداد با توجه به آمار دریافتی از ۷مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی بیش از ۱۰۷۸ نفر یعنی ۸۱%از مجموع کسانی که شناسنامه سلامت را دریافت نموده اند توسط تیم بهداشتی و درمانی در مراکز از نظر اقدامات بهداشت دهان و دندان،واکسیناسیون و معاینات عمومی‌توسط پزشک مرکز معاینه شده اند که از این تعداد ۶۶ نفر مشکوک به بیماری بوده و به پزشک متخصص ارجاع داده شده اند .

به گفته کارشناس مجری طرح با توجه به اینکه این طرح در روزهای پایانی خود می‌باشد  از کلیه خانواده‌هایی که دارای دانش آموز بدو ورود به دبستان می‌باشند درخواست کرد به همراه کودک و با دردست داشتن شناسنامه و کارت واکسیناسیون فرزند به پایگاه سنجش سلامت مراجعه نمایند.