نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز جهانی کودک

روز جهانی کودک


روز جهانی کودک
این کودکان به اتفاق مربیان خود ضمن حضور در این راهپیمایی نمادین با حضور در محل امام زاده خدیجه خاتون شهرستان میبد برنامه های متنوعی را به اجرا گذاشتند .روابط عمومی آموزش و پرورش میبد