نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روسای مدارس ابتدایی نماینده خود را در جلسات شورای آموزش و پرورش انتخاب نمودند

روسای مدارس ابتدایی نماینده خود را در جلسات شورای آموزش و پرورش انتخاب نمودند


روسای مدارس ابتدایی نماینده خود را در جلسات شورای آموزش و پرورش انتخاب نمودند
طی جلسه ای که با حضور مدیران دوره ی ابتدایی ، مدیر آموزش و پرورش،معاون پرورشی ، حراست و کارشناس شورا برگزار شد . پس از رأی گیری ، روسای این دوره نماینده خود را انتخاب نمودند.

 در این انتخابات آقای علی کارگر با کسب اکثریت آرا به مدت دو سال به شورای آموزش و پرورش راه یافت .