سمینار آموزشی؛

روش های یادگیری آسان زبان انگلیسی و نحوه آموزش زبان به کودکان در منزل


مؤسسه فرهنگی هنری نام آوران گلشن با همکاری انتشارات نخبگان فردا سمینار آموزشی روش های یادگیری زبان انگلیسی و نحوه آموزش زبان به کودکان در منزل برگزار می کند.
سمینار آموزشی؛
مؤسسه فرهنگی هنری نام آوران گلشن با همکاری انتشارات نخبگان فردا سمینار آموزشی روش های یادگیری زبان انگلیسی و نحوه آموزش زبان به کودکان در منزل برگزار می کند.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :