نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنگ آب در مدارس شهرستان میبد نواخته شد

زنگ آب در مدارس شهرستان میبد نواخته شد


زنگ آب در مدارس شهرستان میبد نواخته شد
زنگ نمادین اين مراسم در آموزشگاه راهنمایی پسرانه آتشی با حضور مسئولين شهرستان برگزار شد .