اطلاعیه سازماندهی دبیران متوسطه؛

سازماندهی دبیران متوسطه


فرایند امتیازبندی دبیران متوسطه بصورت الکترونیکی انجام می شود.
اطلاعیه سازماندهی دبیران متوسطه؛
فرایند امتیازبندی دبیران متوسطه بصورت الکترونیکی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ؛ به منظور سازماندهی نیروی انسانی در دوره متوسطه با فرم امتیازبندی از طریق سامانه خدمات الکترونیک و بر اساس دستورالعمل های مربوطه از اول لغایت دهم مردادماه صورت می پذیرد.

آدرس کوتاه :