آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

سازماندهی دبیران متوسطه

سازماندهی دبیران متوسطه


اطلاعیه سازماندهی دبیران متوسطه؛
فرایند امتیازبندی دبیران متوسطه بصورت الکترونیکی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ؛ به منظور سازماندهی نیروی انسانی در دوره متوسطه با فرم امتیازبندی از طریق سامانه خدمات الکترونیک و بر اساس دستورالعمل های مربوطه از اول لغایت دهم مردادماه صورت می پذیرد.

آدرس کوتاه :