ساماندهی و افتتاح ساختمان جدید آزمایشگاه مرکزی شهید صادقی ندوشن


در دهه فجر انقلاب اسلامی ،با حضور محمد رضا کارگر سرپرست آموزش وپرورش شهرستان میبد ،مسئولین بخش ندوشن و فرهنگیان ندوشن ساختمان جدید آزمایشگاه مرکزی شهید علی اکبر صادقی ندوشن افتتاح شد.
در دهه فجر انقلاب اسلامی ،با حضور محمد رضا کارگر سرپرست آموزش وپرورش شهرستان میبد ،مسئولین بخش ندوشن و فرهنگیان ندوشن ساختمان جدید آزمایشگاه مرکزی شهید علی اکبر صادقی ندوشن افتتاح شد.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد