آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

سومین دوره مسابقات چالش جاذبه ( نجات تخم مرغ )

سومین دوره مسابقات چالش جاذبه ( نجات تخم مرغ )


دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری برگزار می کند؛
آموزشگاه استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری سومین دوره مسابقات چالش جاذبه ( نجات تخم مرغ ) و اولین دوره مسابقات موشک های آبی برگزار می نماید.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :