نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سید مصطفی خمینی - برگزاری جشن غدیر

سید مصطفی خمینی - برگزاری جشن غدیر


سید مصطفی خمینی - برگزاری جشن غدیر
در این مراسم پس از قرائت قرآن ،مقاله ای در مورد عید غدیر و فضایل امام علی (ع) توسط یکی از دانش آموزان قرائت شد. در ادامه یکی از دانش آموزان برنامه خود رادر قالب مولودی خوانی ارائه نمود.سخنرانی مدیر و معاون،اهدای جایزه ی ویژه به سادات،اهدای جایزه به کل دانش آموزان و پذیرایی از دیگر برنامه های این مراسم بود.