نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاهد امام صادق (ع)

شاهد امام صادق (ع)


شاهد امام صادق (ع)
اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه شاهد امام صادق(ع)باحضور اکثریت اولیا درمحل نمازخانه آموزشگاه برگزارگردید. دراین جلسه که باتلاوت آیاتی ازقرآن مجید توسط یکی از دانش آموزان آغاز شد.مدیر آموزشگاه آقای حاجی حسینی به تشریح اهداف انجمن آموزشگاه برای حاضرین پرداخت.درادامه جلسه ضمن تشکر از اعضای انجمن سال گذشته برای انجمن سال تحصیلی 92-91 ازبین حاضرین به صورت رای گیری بابرگه انتخابات برگزار شد.