نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاهد امام صادق (ع)

شاهد امام صادق (ع)


شاهد امام صادق (ع)
تیم تینس روی میز دبستان شاهد اما جعفرصادق (ع) موفق به کسب مقام اول تیمی مسابقات و همچنین در مسابقات انفرادی تنیس روی میزموفق به کسب مقام اول ودوم انفرادی گردید.دراین دوره ازمسابقات دانش آموزان  آموزشگاه شاهد امام صادق (ع) به نامهای  امیرمحمد محمودیان و سید سعید مطلبی به ترتیب مقام های اول و دوم انفرادی را کسب نمودند.