نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاهد حاج حسین دهقانی

شاهد حاج حسین دهقانی


شاهد حاج حسین دهقانی
دانش آموزان این آموزشگاه در مسابقات فرهنگی که به مناسبت ایام دهمه فجر برگزار گردیده بود  حائز رتبه های خوبی شدند . گروه تئار این آموزشگاه توانست  رتبه اول منطقه را کسب نماید.
همچنین از دانش آموز کلاس سوم آقای محمد حسین فلاح در بخش قرائت قرآن کریم رتبه اول و آقای محمد مهدی طواف پور رتبه دوم منطقه را کسب نمودند.