نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاهد حاج حسین دهقانی - برگزاری مراسم سفره رقیه (س)

شاهد حاج حسین دهقانی - برگزاری مراسم سفره رقیه (س)


شاهد حاج حسین دهقانی - برگزاری مراسم سفره رقیه (س)
در این مراسم آقای زارعشاهی معاون پرورشی آموزشگاه به مداحی پرداختند.در این مراسم دانش آموزان آموزشگاه به تعزیه خوانی حضرت رقیه پرداختند.