نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاهد حاج حسین دهقانی - هوشمند سازی مدرسه

شاهد حاج حسین دهقانی - هوشمند سازی مدرسه


شاهد حاج حسین دهقانی - هوشمند سازی مدرسه
ضمنا بیش از نیمی ازهزینه این بورد توسط خانواده دانش آموز(کلاس اول ) سید محمد مهدی امامی میبدی پرداخت شد.