آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

شرایط برای بازگشایی مدارس مهیا نشده است

شرایط برای بازگشایی مدارس مهیا نشده است


اوحدی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش:شرایط برای بازگشایی مدارس مهیا نشده است.

نظر به نگرانی های که درباره سلامت و مطالب و برنامه ها برخی از شبکه های اجتماعی وجود داشت، وزارت آموزش و پرورش برآن شده است تا با هماهنگی ارتباط نسبت به ایجاد یک اپیلکشن مستقل، پاک و سالم برای ورود و دسترسی دانش آموزان اقدام کند که مالکیت این اپیلکشن در اختیار آموزش و پرورش است و بزودی جزییات آن اعلام می شود.

هنوز شرایط برای بازگشایی مدارس مهیا نشده است و طبق پژوهش‌های صورت گرفته، درصد شیوع این بیماری از طریق مدارس بیش از ۱۱ درصد است و از این رو باید با احتیاط بسیار عمل کرد.

باتوجه به فعال شدن سامانه شاد و همچنین آموزش از طریق شبکه های تلویزینی در واقع می توان ادعا کرد که مدارس تعطیل اما آموزش تعطیل نشده است.

آدرس کوتاه :