نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهدای فرهنگی

شهدای فرهنگی


شهدای فرهنگی
در روز شنبه مورخ 1391/12/5 ساعت 4 بعد از ظهردومین جلسه  گردهمایی گروهای  مدارس همیار(گروه 8) باحضور مدیران ومعاونان وآموزگاران در این آموزشگاه برگزار شدو در این جلسه مسائل آموزشی و تربیتی به همراه راهکارهای آن بررسی وتبادل نظر گردید.