نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهید مطهری - مسابقه کودکان عاشورایی

شهید مطهری - مسابقه کودکان عاشورایی


شهید مطهری - مسابقه کودکان عاشورایی
دانش آموزان کلاسهای سوم تا ششم در روز بعداز عاشورا به سوالات طرح شده پاسخ خواهند داد و به نفرات برتر جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.