نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای آموزش و پرورش شهرستان میبد رتبه اول استانی را کسب نمود

شورای آموزش و پرورش شهرستان میبد رتبه اول استانی را کسب نمود


شورای آموزش و پرورش شهرستان میبد رتبه اول استانی را کسب نمود

اسعدی مدیر و دبیر شورای آموزش و پرورش ضمن اعلام این خبر گفت: کسب این رتبه پس از ارزیابی از شوراهای آموزش و پرورش توسط دبیرخانه ی شورای استان یزد صورت گرفته است.

وی کسب رتبه ی اول شورای آموزش و پرورش را مدیون زحمات امام جمعه ی محترم ، فرماندار و رئیس محترم شورای آموزش و پرورش و دیگر اعضا دانست و این موفقیت را به آنان تبریک گفت.

یاد آور می گردد که از بین شهرستان ها و مناطق شانزده گانه ی آموزش و پرورش استان ، شهرستان میبد با 293/37 امتیاز رتبه اول ، شهرستان صدوق با 275/3 امتیاز رتبه دوم ، شهرستان یزد با 267/12 امتیاز  رتبه سوم ، شهرستان طبس با 259/75 امتیاز رتبه چهارم و شهرستان مهریز با 254 امتیاز  رتبه پنجم را کسب نمودند.