نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیخ محمد صالحی - بازدید

شیخ محمد صالحی - بازدید


شیخ محمد صالحی - بازدید
در تار یخ یکشنبه26/9/91  آقای اسعدی رئیس آموزش و پرورش ، آقای فلاح مسئول امور تربیتی ، آقای فاضلی رئیس ستاد اقامه نماز  با حضور در نماز جماعت این آموزشگاه،  ازنماز جماعت بازدیدکردند . در پایان نماز ، آقای اسعدی ضمن بیان مطالبی در خصوص هفته پژوهش ، از خیری که  هزینه فرش کردن نماز خانه آموزشگاه را متقبل شده بودند تشکر و قدر دانی کردند.