نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول ابتدایی

طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول ابتدایی


طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول ابتدایی

موسوی رئیس اداره آموزش و پرورش میبد و جمعی از مسئولین شهرستان از این پایگاه بازدید نمودند و از کلیه عوامل اجرایی این طرح تقدیر و تشکر بعمل آمد .