نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح هجرت 3

طرح هجرت 3


طرح هجرت 3
طرح هجرت 3، آغاز مجدد و مرحله سوم سازندگی توسط جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان و طیف‌ها و اقشار مختلف بسیجیان در عرصه سازندگی است.
در این جلسه ضمن نقد و بررسی عملکرد سال های گذشته در خصوص برنامه ریزی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این طرح جهادی تصمیم گیری شد .