نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه

طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه


طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه
این طرح به صورت متمرکز و با برنامه ریزی و تعیین وقت قبلی برای کلیه دبیرستانهای دخترانه و پسرانه بر اساس جنسیت در مرکز ضمن خدمت فرهنگیان آیت ا.. حائری شهرستان میبد برگزار شد که مورد بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین ذیربط قرار گرفت .