آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

فرهنگ سازی استفاده ازکلاه ایمنی درمدارس

فرهنگ سازی استفاده ازکلاه ایمنی درمدارس


براساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان میبد مبنی برفرهنگ سازی استفاده ازکلاه ایمنی ،معاون فرماندار میبد، مدیرآموزش و پرورش وجمعی ازمسئولین به هنرستان شهید چمران رفتند و جشن کلاه ایمنی برگزار نمودند.

آموزشگاهی که دانش آموزان آن از نقاط مختلف میبد درآن تحصیل می کنند مشکل سرویس  و دوری راه را دلیل استفاده غیرقانونی از موتورسیکلت عنوان کردند.

هرچند90درصد دانش آموزان این آموزشگاه از کلاه ایمنی استفاده می کنند امااستفاده آنها از موتورسیکلت به علت عدم گواهینامه غیرقانونی است؛و امکان دارد آنها را مثل ده ها همکلاسی شان به کام مرگ مغزی و معلولیت بکشاند.

مدیرآموزش و پرورش میبد گفت : یکی از رسالت های آموزش و پرورش فرهنگ سازی است و همانطور که ما در مقوله پلیس همیار از دانش آموزان استفاده کردیم ؛دربحث فرهنگ سازی استفاده از کلاه ایمنی هم می خواهیم از نقش دانش آموزان بهره بگیریم .

محسن موحدی فرد افزود:ما در این برنامه ها به مثال عینی دانش آموزان که به علت حوادث موتورسیلک معلول ،مرگ مغزی و یا نابینا شده اند را بیان می کنیم تا با بعد این آسیب ها آشنا شوند .

رئیس راهور میبد هم یکی از معضلات شهرستان میبد را تصادفات منجر به فوت و جرح موتورسواران خواند و گفت :فرهنگ سازی استفاده ازکلاه ایمنی درمدارس ، ازاولویت های شورای ترافیک شهرستان میبد است .

سروان جعفر قراخانی با بیان اینکه ازابتدای مهرماه درتمامی مدارس دانش آموزان را به استفاده از کلاه ایمنی ترغیب می کنیم افزود: استفاده از موتور برای افراد زیر18سال ممنوع است و فعلا تنها آشنایی دانش آموزان با آسیب های عدم استفاده از کلاه ایمنی بیان می شود .

وی بااشاره به اینکه درسال گذشته 10 فقره تصادف موتورسیکلت درشهرستان میبد اتفاق افتاد افزود:خوشبختانه با فرهنگ سازی که شده امسال نسبت به سال گذشته،حوادث موتور 20 درصد کاهش داشته است .

رئیس راهور میبد گفت :درحال حاضر براساس شمارگزاری های پلاک ،40هزار دستگاه موتورسیکل درشهرستان میبد وجود دارد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :