آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

قابل توجه فرهنگیان و دانش آموزان

قابل توجه فرهنگیان و دانش آموزان


مرحله اول سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ آغاز شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:با توجه به آغاز مرحله اول سرشماری عمومی نفوس و مسکن که به شکل اینترنتی انجام می شود به اطلاع می رساند :

دراین مرحله که تا 24 مهرماه ادامه دارد سرپرستان یا سایر افراد مطلع خانواده با مراجعه به سایت www.sarshomari95.ir   اطلاعات خانوار شامل کد ملی و مشخصات شناسنامه ای را  ثبت نموده  و کد پیگیری دریافت می نمایند .

خانوارهایی که از این طریق در سرشماری شرکت می کنند در زمان مراجعه مأمورین سرشماری کد پیگیری را ارائه نموده و دیگر نیاز نیست در سرشماری مرحله دوم شرکت نمایند .

 
آدرس کوتاه :