نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مانور زلزله و ایمنی در مدارس میبد برگزار شد

مانور زلزله و ایمنی در مدارس میبد برگزار شد


مانور زلزله و ایمنی در مدارس میبد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد، این مانور با حضور فرماندارمیبد، مدیر آموزش و پرورش، فرماندهی نیروی انتظامی، ریاست حلال احمر ، مدیران، معلمین و دانش آموزان در مجتمع آموزشی شهدای فرهنگی میبد برگزار شد .

اسعدی مدیر آموزش و پرورش میبد در مانور زلزله و ایمنی که به صورت نمادین در مجتمع آموزشی شهدای فرهنگی  برگزار شد، اظهارکرد: این مانور هر ساله برای ایجاد آمادگی دانش‌آموزان برای انجام واکنش‌های صحیح و سریع در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله برگزار می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی آموزش و پرورش میبد