نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجتمع شهید رجایی

مجتمع شهید رجایی


مجتمع شهید رجایی

فلاح معاون محترم پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش بهمراه خاکزار کارشناس فرهنگی هنری در برنامه صبحگاه مدرسه شهید رنجبر حضور یافتند و از برنامه های صبحگاه این مدرسه بازدید و برای دانش آموزان صحبت نمودند. در ادامه آقای فلاح در جمع معلمین در مورد اهمیت کارتربیتی برای همکاران محترم مطالبی بیان نمودند و در پایان به دانش آموزان اجرا کننده مراسم صبحگاه جوایزی اهدا شد.