نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجتمع شهید رجایی: بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدرسه آیت الله کاشانی

مجتمع شهید رجایی: بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدرسه آیت الله کاشانی


مجتمع شهید رجایی: بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدرسه آیت الله کاشانی
آقای اسعدی ضمن بازدید از کلاس درس به دانش آموزان جوایزی اهدا نمود و در مورد مشکلات و مسائل آموزشگاه بحث و تبادل نظر شد.