نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجتمع شهید رجایی

مجتمع شهید رجایی


مجتمع شهید رجایی
روز چهارشنبه معاون محترم آموزشی آقای موحدی فرد و کارشناس ارزیابی آقای برزگر و کارشناس مسئول آموزش ابتدائی سرکار خانم یزدی از مدارس شهدا سورک و هغتهر و رسالت اشنیز بازدید نمودند. در این بازدید مشکلات مدارس مطرح و از سوی مسئولین قول همکاری و مساعدت داده شد هم چنین از کلاس های این مدارس بازدید به عمل آمد و در پایان با اهدای جوایزی از دانش آموزان و معلمان این مدارس تقدیر و تشکر شد.