نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجتمع شهید رجایی

مجتمع شهید رجایی


مجتمع شهید رجایی
جلسه شورای مجتمع در ماه بهمن صبح یکشنبه با حضور آقای اسعدی مدیر محترم آموزش و پرورش و سرکار خانم یزدی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و کلیه اعضای شورا در مرکز مجتمع برگزار شد.ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن شروع شد. مدیر مجتمع ضمن خیر مقدم به مدیر آموزش و پرورش و همکاران در مورد مسائل آموزشی توضیحاتی داد سپس آقای اسعدی در مورد الحاق ندوشن و روستای سورک و هفتهر به همکاران تبریک گفتند و در ادامه ضمن گوش دادند به صحبت های همکاران به پاره ای از مسائل و مشکلات پاسخ دادند و در ادامه خانم یزدی در مورد آزمونهای عملکردی و امتحانات نوبت اول ششم توضیح داد و جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.