نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجتمع شهید رجایی

مجتمع شهید رجایی


مجتمع شهید رجایی
جلسه آموزش خانواده با حضور سرکار خانم یزدی در نمازخانه مدرسه بهرام گشتاسب جهت اولیای مدارس شهید رسول اسلامی و بهرام گشتاسب برگزارشد در این جلسه با موضوع تربیت دینی صحبت شد و به سوالت اولیا در این زمینه و مسائل آموزشی پاسخ داده شد.