نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجتمع شهید رجایی

مجتمع شهید رجایی


مجتمع شهید رجایی
تعدادی از مدیران مجتمع های شهرستان اردکان بهمراه آقای زارع کارشناس فنی حرفه ای اداره آموزش و پرورش میبد از مجتمع شهید رجایی بازدید کردند. در این بازدید همکاران محترم با فعالیت های آموزشی و پرورشی این مجتمع از نزدیک آشنا شدند و در ضمن از کلاسهای ششم و سوم آموزشگاه شهید رسول اسلامی بازدید و از پروژه ماشین برقی درس کار و فناوری کلاس ششم دیدن نمودند.