نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بمناسبت سوم شعبان و روز پاسدار :

مدیرآموزش و پرورش میبد روز پاسدار را به فرمانده سپاه تبریک گفت


هم زمان با سوم شعبان و روز پاسدار مدیرآموزش و پرورش میبد به اتفاق جمعی از کارشناسان اداره با حضور در دفتر سرهنگ بهشتی فرمانده سپاه میبد از تلاش های بی شائبه پاسداران در حراست از آرمان های انقلاب تجلیل کرد و این روز را به تمام پاسداران انقلاب اسلامی تبریک گفت.
بمناسبت سوم شعبان و روز پاسدار :
هم زمان با سوم شعبان و روز پاسدار مدیرآموزش و پرورش میبد به اتفاق جمعی از کارشناسان اداره با حضور در دفتر سرهنگ بهشتی فرمانده سپاه میبد از تلاش های بی شائبه پاسداران در حراست از آرمان های انقلاب تجلیل کرد و این روز را به تمام پاسداران انقلاب اسلامی تبریک گفت.

آدرس کوتاه :