آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

مراسم تجلیل از برترین های آزمون های علمی و پیشرفت معدل دبیرستان نمونه گل محمدی

مراسم تجلیل از برترین های آزمون های علمی و پیشرفت معدل دبیرستان نمونه گل محمدی


با حضور موحدی فرد مدیر آموزش و پرورش و دهقانی معاون آموزشی و کادر آموزشگاه مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر آزمون های علمی و پیشرفت معدل دبیرستان نمونه گل محمدی میبد برگزار شد.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :