نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون جدید برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش میبد منصوب شد

معاون جدید برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش میبد منصوب شد


معاون جدید برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش میبد منصوب شد
اسعدی مدیر آموزش و پرورش میبد با اشاره به اقدامات موثر آقای صباغی در عرصه آموزش و پرورش میبد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند ایشان آقای ناصر دهقانی فیروزآبادی را به عنوان معاون جدید برنامه ریزی و توسعه مدیریت معرفی نمودند .