نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهرایران زمین

مهرایران زمین


مهرایران زمین
در روز پنج شنبه 30آذرازساعت 17تا20 ، مراسم  شب یلدای قرآنی با حضور قاری محترم جناب آقای موسوی وجمعی از مسئولین محترم آموزش وپرورش وباشرکت کلیه دانش اموزان، باقرائت قرآن توسط قاری محترم آغازگردیدواین مراسم بااجرای سرود ونمایش قرآنی توسط دانش آموزان و اهدای جایزه توسط جناب آقای اسعدی به دانش آموزان حافظ قرآن ادامه یافت .این مراسم معنوی وصمیمی، باصرف  میوه ها وتنقلات شب یلدا وصرف شام  پایان یاف.