نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهرایران زمین - پیوند خانواده ومدرسه با عاشورا

مهرایران زمین - پیوند خانواده ومدرسه با عاشورا


مهرایران زمین - پیوند خانواده ومدرسه با عاشورا
دراین جلسه جناب آقای فلاح معاونت محترم پرورشی در رابطه با تربیت فرزندان عاشورایی ،ورابطه سالم بین والدین وفرزندان سخنرانی نمودند. درپایان جلسه با مداحی وپذیرایی برسرسفره اهل بیت خاتمه یافت .